Världen är fylld av orosmoment. Orosmoln som behövs för att vi ska prestera, känna glädje och uppskatta livet. Vad det handlar om är att ha en sund balans till livet och dess faror. När det kommer till vad vi människor anser är det jobbigaste som påverkar privatekonomin så är det arbetslöshet som sätter sig på första platsen.

4333629-empty-brown-leather-walletDet har nu kommit en undersökning från Fastighetsbyrån om vad det är vi människor oroar oss över när det handlar om vår privatekonomi och på första plats kommer då arbetslöshet med hela 42 %. Att vi blir mer och mer rädda för att bli arbetslösa är något som ökat och det kan ha med att vi både lånar mer och större belopp samt att vi lever i ett prestationssamhälle där det inte passar sig att vara mellan två jobb. Vi har tidigare skrivit ett inlägg som heter spara utan att fuska, vilket är bra att tänka på för att lyckas skrapa ihop en bra buffert.

Undersökning från Fastighetsbyrån

Det är Fastighetsbyrån som gjort en undersökning på 1000 personer och vad de är mest rädda för vad som kan vara skadligt för deras privatekonomi. Det är få som är oroade över amorteringskrav och 16 % av de tillfrågade anser att det inte finns något som kan hota deras privatekonomi. Grattis får man säga då.

  • 2015 är det fortfarande att bli arbetslös som är det största hotet och procentsatsen har gått upp år för år.
  • När det kommer till amorteringskrav är det bara 3 % som ser detta som något som kommer att hota och majoriteten är positiv till ett införande av amorteringskrav.
  • Man kan även se en ökning över att människor är rädda för sin egen konsumtion.
  • Vad som ligger lägst ner på listan är rädsla för ökade elpriser.

Oavsett vad man oroar sig för är det viktigt att man tänker på att ha en bra buffert som man kan klara sig på i minst två månader. Detta för att kunna hantera om det skulle dyka upp något oväntat.