Att staten på många olika plan har blivit sämre inom just ärendehantering skulle nog de flesta som tillhör det svenska folket hålla med om. För de flesta har nog troligtvis någon gång i sitt liv råkat ut för just detta dilemma, att just ingen instans riktigt tar dig och fall på allvar.

Det verkar liksom inte spela någon roll vad det är som har hänt eller vilken typ av mellan organisation man vänder sig till, för nio av tio gånger så är det alltid den drabbade som kommer i kläm. Och frågan man nu ställer sig är vem man ska skylla på och var i systemet något brister? För vad det är som brister och varför, det verkar det inte riktigt finnas någon som vet.

Kanske måste man gå så pass långt och vända sig till den nuvarande regeringen, som trots allt väl ändå borde vara ansvariga för hur alla ärendehanteringar ter sig där ute i landet. Kanske kan man i alla fall då få någon typ effekt som kan komma att bli ett positivt utfall i framtiden.