I stort sett alla människor måste någon gång låna pengar, vare sig det rör sig om en liten summa som till exempelvis en bil eller en tv, eller ett större lån till en bostad. Det är svårt att i dagens samhälle helt undvika att låna pengar. Konkurrensen mellan olika låneinstitut som exempelvis banker är därför stor, och ser du till att jämföra lite mellan olika kan du få riktigt bra villkor och räntor.

Vad är det då du måste ta ställning till när du ska låna pengar? För det första måste du se till att låna pengar från ett seriöst låneinstitut, gärna din bank som du troligen redan har en god relation med. Andra saker att ta ställning till är hur länge du vill låna pengarna, det vill säga hur långt lånets löptid ska vara. Dessa löptider kan variera kraftigt och kan vara både en månad och tiotals år. De pengar som du varje månad betalar av på lånet, kallas för amorteringar. I vissa fall kan du också ta ett amorteringsfritt lån, vilket betyder att du under lånets löptid enbart betalar ränta, för att sedan vid löptidens slut betalar tillbaka hela lånesumman i en klump. Det kan vara bra om du till exempel köper en lägenhet, som du sedan säljer efter några år. På det viset får du lägre månatliga utgifter.

Ett lån med rak amortering innebär i sin tur att du i tillägg till räntan betalar in en månatlig summa till låneinstitutet, en summa som är lika stor varje gång. Räntan blir därmed mindre, samtidigt som själva lånesumman minskar. Annuitetslån är en annan typ av avbetalning där du betalar in en konstant summa för både amortering och ränta.

För att få låna pengar måste du kunna bevisa för låneinstitutet att du är kreditvänlig. Det betyder att du ska visa att du är en lämplig låntagare, det vill säga att du har skött dina tidigare skulder, inte har några betalningsanmärkningar och att du har en fast inkomst som täcker dina utgifter. Låneinstitutet kommer därför att göra en kreditupplysning på dig för att få fram dessa uppgifter. Får du okej så är det bara att ansöka!