Att spara pengar är något som många av oss kämpar med varje månad. För även om vi har goda ambitioner att vilja spara till den resan eller till de där dyra skorna, så blir det inte alltid lika lätt i praktiken. För manska handla mat, räkningar ska betalas och sedan utöver det så har man en massa små onödiga utgifter som man helt enkelt inte kan bortse ifrån.

Så frågan vi ställer oss är givetvis följande. Hur ska vi egentligen bete oss för att slippa klicka oss in på www.smslåneguide.se varje månad och se vilket kreditföretag som har de mest förmånliga snabblånen. Hur ska vi agera för att få alla pengarna att räcka till varje månad. Både till det nödvändiga, men också till det där sparandet som vi alltid verkar sträva efter.

Behöver vi göra tydligare mål vad gäller sparandet? Eller behöver kanske helt enkelt ha mer strikta regler för oss själva? Eller är det bästa att göra en deal med en kompis och på så sätt slå vad om vem som kan spara mest varje månad. Ja, förslagen är många och frågan är vilket som fungerar bäst. För skulder på lån är något man inte vill ah för många av, särskitl inte om man redan har ont om pengar i dagsläget.