Det farligaste man kan göra är att dra alla över en kam. Dock kan man inte blunda för att undersökningar visar att företag med kvinnor i ledningen går sämre.

Enligt en undersökning från Företagarna får man det svart på vitt att företag som leds av kvinnor går i regel sämre än om de finns män i företagstopparna.

Förenklad debatt

Vad som hänt när man kom fram till detta om att vinstmarginalerna är lägre hos kvinnliga chefer är att debatten har blivit mycket förenklad. För visst är det inte svart eller vitt. Men, det är ett problem och detta måste man se över.

Det var under den internationella kvinnodagen som Företagarna gjorde en analys över alla kvinnliga vd:ar i företag i Sverige för att se lönsamheten ser ut i förhållande till företag med män i toppen. Syftet var att man ville visa på att med företag som har kvinnor i topparna så blir det en bättre lönsamhet och att man då måste bli bättre på att föra in kvinnor. Men tyvärr visade sig att den statistik de fick fram inte alls visade på den lönsamhet som de hade förväntat sig.

  • 125 529 företag ingick i undersökningen
  • Man såg då till vilket kön som var på toppen
  • Två analyser gjordes
  • Skillnaden räknades sedan ut i en beta-koefficier ur regressionsanalysen.

Får mindre pengar

Vad som kan bli en otroligt negativ spiral av detta är att kvinnor som satsar företag får svårare att låna pengar och satsa stort på sina drömmar. Detta då de anses av banker som en större risk. Vad som kan vara skönt att veta om man får det svårt i vissa tider att det finns företag, exempelvis Billevo.se som ser till att du kan få någon att köpa din faktura tills du kan betala.

805172-business-people-silhouettes-colorsVad det handlar om är att vi måste ta tag i detta problem och gå till botten med vad det är som gör att kvinnor leder företag som är mindre lönsamma. Vi måste även vara beredda på svaren som kommer och jobba hårt för en förändring.