Unga har fortsatt dålig koll på privatekonomi – hela 90 procent av unga vuxna vet inte hur man tar ett banklån eller vilka försäkringar som det är man bör skaffa sig.

tomma fickor konkurs fattigAtt det är de unga som har sämst koll på privatekonomi är sedan länge konstaterat och i en undersökning som Länsförsäkringar gjort är det bara varannan vuxen som uppger att de besitter kompetens att ge råd till unga om just privatekonomi. Vidare framkom även att sju av tio vuxna också ansåg att det är de unga som saknar tillräckliga kunskaper i ämnet, något som blir tydligt när man ser hur undersökningen också visar hur hela 90 procent av de tillfrågade unga inte vet hur man varken tar banklån eller vilken försäkring man bör ha.

Tycker skolan ska ta mer ansvar

I undersökningen, som sammanfattas i en artikel hos Dagens Nyheter, framkom också hur närmare 8 av 10 ansåg att lektioner i privatekonomi bör ges ett större utrymme i skolans undervisning. Ett förslag som man bland annat kommit med från regeringens sida är att ge privatekonomin mer spelutrymme under skolans matematikundervisning. Det skulle mycket väl kunna vara lösningen, speciellt som också unga själva anser att de saknar kunskaper på området. En undersökning som Finansinspektionen till exempel gjort visar att det bara är 2 av 10 unga vuxna som känner till vilka levnadsomkostnader som tillkommer vid en flytt och hur man ska göra för att ansöka om lån.

 

Så gick undersökningarna till:
Totalt har man frågat 1 000 personer i åldrarna 18–69 år och 18–24 år, och det är från deras svar som man tagit fram undersökningarnas olika resultat som visar att både unga och äldre anser att unga har dålig koll på privatekonomiska saker.